Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Informace jsou poskytovány ErotickePovidky.com a přestože se snažíme tyto informace udržovat aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafika obsažená na webové stránce za jakýmkoli účelem. 

Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy přísně na vaše vlastní riziko. V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímých nebo následných ztrát nebo škod nebo jakýchkoli ztrát nebo škod vzniklých ze ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní . 

Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou ErotickePovidky.com. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení ani nesouhlasí s názory vyjádřenými v nich. Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. ErotickePovidky.com však nenese žádnou odpovědnost za web, který bude dočasně nedostupný z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu, a nebude za ně odpovědný.